T: 033 258 07 88

Disclaimer van ISCA OUTLET

Stoutenburg-Noord 1 juni 2013

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

ISCA OUTLET stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website.

Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via info@isca.nl

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al het geen u vanuit de webpagina verzendt.

Beëindigen website

ISCA OUTLET mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. [Naam] is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Privacy

ISCA OUTLET behoudt zich het recht voor , u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik van te maken. In aansluiting daarop kan [] de toegang tot de website monitoren.

Contact

Via info@isca.nl kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.